TEL. CAŁODOBOWY

604 770 604

TEL. BIURO

89 535 06 06

Organizacja Pogrzebu

DLA WIĘKSZOŚCI Z NAS WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI BLISKIEJ OSOBY JEST ŻYCIOWYM CIOSEM. CZĘSTO W TAKICH SYTUACJACH SZOK JEST TAK SILNY, ŻE NIE POTRAFIMY RACJONALNIE MYŚLEĆ, A CO ZA TYM IDZIE DZIAŁAĆ. MAJĄC TO NA UWADZE, CHCIELIBYŚMY PRZEDSTAWIĆ PAŃSTWU KLIKA PORAD, KTÓRE POMOGĄ PAŃSTWU W TYCH TRUDNYCH CHWILACH

Jeżeli zgon bliskiej osoby nastąpił w domu

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WZYWAMY LEKARZA OPIEKUJĄCEGO SIĘ ZMARŁYM LUB LEKARZA POGOTOWIA,

który stwierdza zgon oraz wystawia protokół zgonu lub kartę zgonu. Jest to podstawowy dokument stwierdzający przyczynę zgonu i jest niezbędny do wyrobienia skróconego aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Po otrzymaniu dokumentu prosimy o kontakt z Olsztyńskim Centrum Pogrzebowym Hera pod dyżurnym nr całodobowym 604-770-604 lub 89 535-06-06 abyśmy mogli przewieźć ciało osoby zmarłej do prosektorium. Pracownicy zakładu pogrzebowego po przybyciu na miejsce przedstawią rozwiązania związane z organizacją pochówku. Ciało osoby zmarłej, do czasu ceremonii pogrzebowej, przechowywane jest w chłodni Domu Przedpogrzebowego przy ul. Mariańskiej lub Domu Przedpogrzebowego przy ul. Poprzecznej w Olsztynie.

W celu załatwienia formalności w USC tj. otrzymania skróconego aktu zgonu należy zabrać ze sobą kartę zgonu, dowód osobisty, paszport lub legitymację wojskową osoby zmarłej oraz dowód osobisty osoby załatwiającej akt zgonu. UWAGA: w celu otrzymania skróconego aktu zgonu udajemy się zawsze do USC na terenie tej gminy, w której nastąpił zgon, a nie tej w której osoba zmarła była zameldowana. Po otrzymaniu aktu zgonu ZAPRASZAMY do naszego biura na ul. JAGIELLONSKA 60 w celu ustalenia i omówienia szczegółów ceremonii pogrzebowej.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu

Postaramy się również krótko wyjaśnić Państwu, co załatwić w pierwszej kolejności, gdzie się udać i jakie będą potrzebne w tym celu dokumenty.

– Udać się do działu statystyki w szpitalu aby odebrać kartę zgonu, wystawioną przez lekarza oraz kartę potwierdzenia odbioru zwłok;
– z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby Zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości, w której nastąpił zgon, po akt zgonu;
– Z karta potwierdzenia odbioru zwłok Zmarłego należy udać się do prosektorium (w szpitalu otrzymacie Państwo informację do którego prosektorium przewieziono ciało Zmarłego),
– w miarę możliwości jeszcze tego samego, względnie następnego dnia, należy udać się do naszego biura Olsztyńskiego Centrum Pogrzebowego HERA wraz z dokumentami i omówić wszelkie kwestie związane z ceremonią pogrzebową oraz jej przebiegiem.

Jeżeli zgon nastąpił w wyniku wypadku, przestępstwa

WÓWCZAS DO POCHOWANIA CIAŁA OPRÓCZ KARTY ZGONU WYMAGANE JEST ZEZWOLENIE PROKURATORA.

.

Ciało osoby zmarłej w miejscu publicznym przewozi się na wniosek właściwego organu (prokuratora) do zakładu medycyny sądowej w celu ustalenia przyczyny zgonu. Organizacją i opłaceniem przewozu zajmuje się powiat. W związku z tym przewoźnicy nie mają prawa pobierać jakichkolwiek opłat od rodziny osoby zmarłej z tytułu przewozu zwłok. Jednakże, tak samo jak wyżej, wybór firmy pogrzebowej leży w gestii tylko i wyłącznie najbliższych zmarłej osoby. W tym przypadku kartę zgonu otrzymamy w Zakładzie Medycyny Sądowej, z którą udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu (tj. do właściwego miejsca, w którym doszło do zgonu, np. wypadek miał miejsce w Elblągu to właściwym do wydania aktu zgonu jest USC w Elblągu. Z aktem zgonu zapraszamy do naszego biura celem ustalenia szczegółów ceremonii pogrzebowej.

Skąd wziąć środki na zorganizowanie pogrzebu?

NA ZORGANIZOWANIE POGRZEBU ŚRODKI W POSTACI TZW. ZASIŁKU POGRZEBOWEGO ZAPEWNIA SKARB PAŃSTWA. KWOTA ZASIŁKU JEST WYSTARCZAJĄCA, BY ZORGANIZOWAĆ STANDARDOWĄ CEREMONIĘ POGRZEBOWĄ. ROZLICZENIE JEST DOKONYWANE BEZPOŚREDNIO W ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM.

Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu:

  • karta zgonu wystawiona przez lekarza
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • paszport osobisty zmarłej o ile taki posiada
  • dowód osobisty osoby załatwiającej

Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego ZUS i KRUS

  • akt zgonu
  • legitymacja ubezpieczonego (wydana przez ZUS/KRUS, MSW, WBE)
  • faktura za trumnę (wystawiona przez nasz zakład pogrzebowy)
Copyrights herapogrzebolsztyn.pl 2023 Usługi Pogrzebowe Olsztyn
Copyrights herapogrzebolsztyn.pl 2023 Usługi Pogrzebowe Olsztyn